İş güvenliği Eğitimleri

15.05.2013 tarihli çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre

.Az tehlikeli işyeri en az için 8 saat

.Tehlikeli işyeri en az 12 saat

.Çok tehlikeli işyeri en az 16 saat

Eğitim Konuları

A)Genel Konular .çalışma mevzuatıyla ilgili bilgiler

.Çalışanın yasal hak ve sorumlulukları

.İşyeri temizliği ve düzeni

.İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

B)Sağlık Konuları

.Meslek hastalıklarının Sebenleri

.Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

.Biyolojik ve psikolojik risk etmenleri

.İlkyardım

C)Teknik Konular

.Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

.Elle kaldırma ve tasıma

.Parlama,patlama,yangın ve yangından korunma

.İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

.Ekranlı araçlarda çalışma

.Elektrik,tehlikeleri,riskleri ve önlemleri

.İş kazlarının Sebenleri ve korunma prensipleriyle tekniklerin uygulanması

.Güvenlik ve sağlık işaretleri

.Kişisel koruyucu donanım kullanımı

.İş sağlığı ve güvenliği genel kurulları ile güvenlik kültürü

.Tahliye ve kurtarma

Teklif İsteyin

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellik ister. Sağlık grubu olma avantajlarından yararlanın hemen teklif isteyin.Teklif Talep Formu