İş güvenliği uzmanı

.Çalışanlara eğitimin verilmesi

.Risk değerlendirmesini yapmak

.Acil Durum Eylem planını hazırlamak

.Yıllık çalışma planını hazırlamak

.İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak

.çalışma talimatları hazırlamak

.İş güvenliği konusunda işverene rehberlik ve danişmanlik yapmak

.İş kazası sonucunda form düzenlemek

.Makinelerin periyodum muayenelerini takip etmek

.Elektrik güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak

.Kişisel koruyucu donanım seçiminde işverene önerilerde bulunmak

.Patlamadan korunma dokumanı hazırlamak

.Kimyasal maddelerle çalışma şartını belirleme ve depolama

.Parlayıcı,patlayıcı ve yanıcı maderlerin çalışma ve depolama şartlarını belirlemek.

Teklif İsteyin

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellik ister. Sağlık grubu olma avantajlarından yararlanın hemen teklif isteyin.Teklif Talep Formu