OSGB Hizmetleri

6331 şayili kanuna göre iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının işverene yüklediği sorumluluklar ;

.İş sağlığı güvenliği organizasyonunun kurulması

.Çalışanların eğitiminin verilmesi

.Risk değerlendirmesiyle mesleki risklerin önlenmesi

.Önlemlerin denetimi

Saydam OSGB olarak yapılan sözleşmeler neticesinde işyerinize iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli atamaları yapılacaktır. Bu personeller :

+Çalışanların eğitimlerinin verilmesi

+Acil durum eylem planın hazırlanması

+İSG kurulu oluşturulması

+Yıllık işyeri eğitim planının hazırlanması

+Yıllık işyeri çalışma planının hazırlanması

+İş güvenliğiyle ilgili işverene rehberlik ve danışmanlık yapılması

+Çalışma talimatlarının hazırlanması

+İşyeri denetim sisteminin kurulması

+İş kazaları sonrasında form düzenlemek

+Kişisel koruyucu donanım için işverene tavsiyelerde bulunulması

+Makinelerin periyodik kontrollerinin takip edilmesi

+Elektrik güvenliğinin sağlanması

+Yangın eğitimi ve tatbikatların yapılması

+Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılması

+Tüm çalışanların sağlık gözetiminin yapılması

+İşyeri hijyeninin denetlenerek önerilerde bulunulmasını

+Koruyucu sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlayacaktır.

Teklif İsteyin

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellik ister. Sağlık grubu olma avantajlarından yararlanın hemen teklif isteyin.Teklif Talep Formu