Risk Değerlendirmesi

30.06.12 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenligi kanunun bütün iş yerlerine risk değerlendirmesi yapılması ,çalışanlara temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminin verilmesi, acil durum eylem planının yapılmasını zorunlu kılmıştır. Risklerin değerlendirilmesindeki temel amaç ;çalışanların sağlığının korunması ,genliklerinin sağlanmasıdır. Risk değerlendirmede başlıca yapılanlar;

1.Tehlike ve risklerin tanımı,yönetimi ve analizi

2.Risk yönetimiyle ilgili organizasyon oluşturulması

3.Uygun risk metodu ile risk konturlunun sağlanması

4.Bu riskler için gerekli tedbirlerin alınması

5.İşletme içerisinde ,risk yönetimi için denetim mekanizmasının sağlanması

Teklif İsteyin

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellik ister. Sağlık grubu olma avantajlarından yararlanın hemen teklif isteyin.Teklif Talep Formu